LA SOLUCIÓ DEFINITIVA A LES CÒPIES DE SEGURETAT

La seguretat de les dades és un dels eixos principals de la seguretat a les empreses i un punt estratègic als plans de continuïtat de negoci davant un desastre (foc, inundacions, etc.) o una pèrdua accidental de dades.

WebBackup1Conscients d’aquesta problemàtica i per tal de donar solucions a les necessitats dels nostres clients, hem creat un servei de còpies de seguretat que permet a les empreses disposar de les seves còpies de seguretat ben protegides i sense cap cost d’infraestructura addicional.

El Backup Online de CESI és un sistema de còpies de seguretat de les dades més importants del client a un lloc remot i segur via Internet (protocol TCP/IP) i restauració en línia.

Un dels aspectes més importants de la seguretat és poder emmagatzemar les còpies en una ubicació física diferent a la que s’allotgen les dades originals, això s’aconsegueix amb el Backup Online sense cap esforç extra. Els backups tradicionals requereixen manipulacions i transport físic per a portar els suports de les còpies a un lloc extern.

Aquest sistema està pensat per a donar una solució definitiva tant a empreses que tinguin poca quantitat de dades com a d’altres amb grans volums d’informació.

Aquesta solució pot substituir els sistemes tradicionals de còpies amb cintes o unitats extraibles, tot i que també es poden considerar productes compatibles. A més, millora la seva fiabilitat, redueix costos, problemes i simplifica el procés de còpia i restauració.

D’una banda, hi ha garantia de confidencialitat de les dades gràcies al fet que les dades viatgen encriptades i van a parar a servidors segurs. D’altra banda, per minimitzar l’amplada de banda i la velocitat de les còpies, les dades són comprimides abans de ser enviades al servidor remot.

Amb aquesta solució de Backup garantim un accés total i immediat a les dades 24 hores al dia i 7 dies a la setmana (24×7).

AVANTATGES DEL SISTEMA

  • Elimina costos en aparells per a fer còpies de seguretat (hardware).
  • Elimina les compres i llicències de programes (software) per a realitzar les còpies.
  • Elimina els costos en fungibles (cintes, unitats extraibles, etc.).
  • El Backup remot manté les dades fora de la ubicació original.
  • Les còpies es realitzen sense intervenció humana (menys costos de personal).
  • Millora del servei amb un cost total inferior.
Tarifes Backup Online Lite

 

 

Si t'agrada, comparteix: