Empreses de compra-venda a grans volums de tot tipus de productes. Distribuïdors majoristes per altres o minoristes.

Solucions recomanades

CesiGest i CesiCont

 • Multiempresa, multiexercici, multiusuari.
 • Gestió de clients, proveïdors, articles, venedors.
 • Circuit de compres:  comanda, albarà, factura.
 • Circuit de vendes: pressupost, comanda, albarà, factura.
 • Gestió stock: magatzems, comandes internes, moviments stock
 • Gestió de tresoreria: Pagaments (Cesicont),  cobraments, remeses SEPA (Cesigest).
 • Llistats històrics multinivell de compres i vendes.
 • Comptabilització automàtica a Cesicont.
 • Software de baix cost, molt assequible per a pimes.

 • Gestió de talles i colors.
 • Gestió de números de sèrie de productes.
 • Expedicions i etiquetes de transport.
 • Moviments entre magatzems.
 • Mòdul per connexió de delegacions (punt venda) offline.

 • Multiempresa, multiexercici, multiusuari.
 • Gestió i comptabilitat integrades en un sol programa.
 • Gestió de clients, proveïdors, articles, escandalls.
 • Múltiples tarifes de preu amb fòrmules de càlcul personalitzables.
 • Gestió de costos en article per múltiples proveïdors.
 • Múltiples codis de barres.
 • Circuit de compres: proposta, dipòsit, comanda, albarà, factura.
 • Circuit de vendes: pressupost, dipòsit, comanda, albarà, factura
 • Gestió d’stock amb traçabilitat i múltiples magatzems. Documents d’inventari i regularització d’stock.
 • Gestió de tresoreria: Pagaments,  cobraments, remeses SEPA.
 • Connectivitat amb Office 365.
 • Comptabilitat pressupostària i analítica.
 • Gestió models fiscals d’Iva i Irpf.
 • Escriptori amb widgets i KPI’s personalitzable.
 • Llistats personalitzables.

 • Mòdul de traçabilitat i gestió de lots i/o números de sèrie.
 • Mòdul per connexió de delegacions offline.
 • Mòdul de talles i colors.
 • Expedicions i etiquetes de transport.
 • Moviments entre magatzems.

Més informació

Si t'agrada, comparteix: