CESinOut

El nostre departament de programació ha desenvolupat una pràctica aplicació pel compliment de la obligatorietat de registrar els horaris laborals dels treballadors per part de les empreses, aprovat el 12 de març de 2019, i en vigor a partir del 12 de maig del mateix any,  pel Reial Decret Llei 8/2019, de 8 de març.
Amb el nostre programa de Gestió horària, fàcilment podràs registrar la jornada laboral dels treballadors, tant els que la realitzen en una ubicació concreta, com els que tenen una mobilitat constant.
Presentem una eina adaptada a la legislació i a un preu ajustat.
Amb un sistema de marcatge àgil i senzill, facilita la gestió del registre horari als usuaris desde qualsevol equip amb connexió a internet:

                                                Tarifa de preus 2019

1r Anualitat Manteniment anual

Alta Empresa

30 €

Fins a 10 treballadors

70 €

70 €

Treballador addicional (>10) 3 € x treballador

3 € x treballador

Els preus mostrats no inclouen 21% Iva

Si t'agrada, comparteix: