La nostra missió

  1. Esdevenir el soci tecnològic que tot Autònom o PIME necessita, proporcionant les eines necessàries adaptades a les seves necessitats amb l’objectiu de facilitar-li la gestió i administració de l’empresa.
  2. Crear valor per als nostres clients aportant solucions empresarials de gran qualitat i fiabilitat, de manera que els ajudin a aconseguir millores apreciables i duradores en els seus negocis. El nostre principal objectiu és ajudar-los a millorar els seus models actuals de gestió, oferint mètodes i eines que els permetin ser més competitius i incrementar els seus resultats.
  3. Contribuir activament en la promoció local i la projecció internacional dels nostres clients.

Els nostres Valors

  1. Orientació a l’èxit del client, que reflecteix un comportament orientat a conèixer, comprendre i anticipar, les seves necessitats, amb l’objecte de poder satisfer-los adequadament.
  2. Organització per a resultats, que busca el treball efectiu amb objectius, fites i prioritats clares, per a l’obtenció d’un resultat.
  3. Competència tècnica del nostre personal en els productes i serveis que oferim.
  4. Treball col·laboratiu, que representa la qualitat en les relacions personals i una adequada harmonia de l’organització.
  5. Innovació com el nostre mètode de gestió, de fixar objectius i d’aconseguir-los.
  6. Ètica, principal i irrenunciable valor en les relacions amb els nostres clients, proveïdors i col·laboradors.
  7. Respecte i reconeixement cap als nostres clients i col·laboradors com a base per a l’establiment de relacions duradores.

mision_01