Distribució majorista i minorista

Empreses de compra-venda de tot tipus de productes.

 

 

Solucions recomanades

  • Multiempresa, multiexercici, multiusuari.
  • Gestió de clients, proveïdors, articles, venedors.
  • Circuit de compres:  comanda, albarà, factura.
  • Circuit de vendes: pressupost, comanda, albarà, factura.
  • Gestió stock: magatzems, comandes internes, moviments stock
  • Gestió de tresoreria: Pagaments (Cesicont),  cobraments, remeses SEPA (Cesigest).
  • Llistats històrics multinivell de compres i vendes.
  • Comptabilització automàtica a Cesicont.
  • Software de baix cost, molt assequible per a pimes.

  • Gestió de talles i colors.
  • Gestió de números de sèrie de productes.
  • Expedicions i etiquetes de transport.
  • Moviments entre magatzems.
  • Mòdul per connexió de delegacions (punt venda) offline.
  • Multiempresa, multiexercici, multiusuari.
  • Gestió i comptabilitat integrades en un sol programa.
  • Gestió de clients, proveïdors, articles, escandalls.
  • Múltiples tarifes de preu amb fòrmules de càlcul personalitzables.
  • Gestió de costos en article per múltiples proveïdors.
  • Múltiples codis de barres.
  • Circuit de compres: proposta, dipòsit, comanda, albarà, factura.
  • Circuit de vendes: pressupost, dipòsit, comanda, albarà, factura
  • Gestió d’stock amb traçabilitat i múltiples magatzems. Documents d’inventari i regularització d’stock.
  • Gestió de tresoreria: Pagaments,  cobraments, remeses SEPA.
  • Connectivitat amb Office 365.
  • Comptabilitat pressupostària i analítica.
  • Gestió models fiscals d’Iva i Irpf.
  • Escriptori amb widgets i KPI’s personalitzable.
  • Llistats personalitzables.

  • Mòdul de traçabilitat i gestió de lots i/o números de sèrie.
  • Mòdul per connexió de delegacions offline.
  • Mòdul de talles i colors.
  • Expedicions i etiquetes de transport.
  • Moviments entre magatzems.
Si t'agrada, comparteix: